Opetusministeriön tietostrategiat

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategiat

Opetusministeriö on ohjannut tietoyhteiskunnan kehittymistä oppilaitoksissa seuraavilla strategioilla:

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostrategia 1995-1999 perustui näkemykseen, että koulutus ja tutkimus ovat keskeisiä tekijöitä kehitettäessä Suomea tietoyhteiskunnaksi. Strategiakauden keskeisiä tuloksia olivat alan huippuosaajien koulutuksen aloittaminen, oppilaitosten tietotekninen varustaminen ja verkottaminen sekä oppilaitoshenkilöstön tietotekniikan opetuskäytön täydennyskoulutuksen aloittaminen.

Koulutuksen ja tutkimuksen tietostartegiassa 2000-2004 määritellyn kansallisen visoin mukaisesti ”vuoteen 2004 mennessä Suomi on maailman kärkimaiden joukossa oleva osaamis- ja vuorovaikutusyhteiskunta”. Opetushenkilöstön koulutus eli OPE.FI hanke painotti erityisesti organisaatiokohtaista tieto- ja viestintätekniikan strategiaa. Kaikki oppilaitokset arvioivat opetussuunnitelmansa ja laativat vuoteen 2002 mennessä tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategian. Lisäksi tavoitteena oli, että opetustoimen kaikilla henkilöillä on tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusvalmiudet ja puolella kaikista opetustoimen henkilöistä hyvät valmiudet tieto- viestintätekniikan pedagogiseen hyödyntämiseen.
Hankesuunnitelmat 2002
Toimeenpanosuunitelma

Koulutuksen ja tutkimuksen tietoyhteiskuntaohjelma 2004-2006 sisältää edellisten strategiakausien tarkastelun ja siitä johdetut suositukset jatkotoimenpiteiksi. Tietoyhteiskunta ohjelman sisältää kolme osa-aluetta osaaminen, sisällöt ja toimintaympäristö. Tavoitteena on, että tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään laajasti opiskelussa ja opetuksessa kaikilla koulutuksen asteilla. Opetushenkilöstön koulutusta jatketaan ja vuoteen 2007 mennessä vähintään 75 prosenttia opettajista on saavuttanut tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön taidot.

Tietoyhteiskuntahanketta esitellään tarkemmin opetusministeriön hankesivuilla.

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö ja tekninen toteutus Jaana Listenmaa 12.11.2004.