Sosiaaliset työkalut

 

Wikit ja blogit ovat ovat ns. sosiaalisia työkaluja, joiden avulla voidaan julkaista omia ajatuksia, työskennellä yhdessä, kommentoida ja vaihtaa ajatuksia nopeasti webissä. Ne tuovat uusia mahdollisuuksia ja haasteita opetukseen, erityisesti vuorovaikutukseen ja yhteisölliseen työskentelyyn. Kuinka ryhmän työskentely toimii verkossa? Kuinka suhtaudun toisen tekstiin ja sen muokkamiseen? Kuinka annan ja vastaanotan palautetta ja kritiikkiä?

Wiki

Wiki tai WikiWikiWeb on yksinkertainen ja helppo tapa työskennellä yhdessä verkossa. Osallistujat voivat yhdessä luoda, muokata, jakaa ja julkaista hypertekstidokumentteja Internetissä. Useimmat wikit ovat avoimia yleisölle, eikä käyttäjätunnuksen luontikaan ole aina välttämätöntä. Wikejä on myös vain tietylle ryhmälle suunnattuina ja oppimisalustoilla, esimerkiksi Moodlessa, on wiki-työkaluja yhteisölliseen työstämiseen.

Käytössä on erilaisia wikiohjelmistoja, joista useimmat ovat vapaita ohjelmistoja. Jokainen wikisivu ja sen versio tallentuu tietokantaan. Jokaisesta versiosta nähdään, kuka dokumenttia on viimeksi muokannut, milloin ja miten.

Opetuskäytössä wiki antaa uusia mahdollisuuksia prosessikirjoittamiseen, yhteiseen onegelmanratkaisuun ja projektityöskentelyyn.


Teoreettisen astrofysiikan jatkokurssi
Helsingin yliopistossa.


Wikipedia
on monikielinen vapaa tietosanakirja, jota muokataan kansainvälisesti yhteistyössä useiden lukijoiden kesken. Tutustu myös Wikipedian wikietikettiin.

Blogi

Weblogi eli verkkoloki, lyhyesti blogi on yhden kirjoittajan oma sivusto, johon kirjoitukset tallennetuvat ja näkyvät lukijoille kronologisessa järjestyksessä. Kirjoittajat kirjoittavat blogiinsa uutisia, ajatuksia, mielipiteitä, havaintoja ja linkkejä sekä kommentoivat niitä tavalla tai toisella, myös lukijat voivat kommentoida kirjoituksia. Blogit voivat olla joko täysin avoimia tai tietylle rajatulle ryhmälle tarkoitettuja.

Esimerkiksi tutkijat ja alan asiantuntijat pitävät yllä omia blogejaan, jossa kertovat uusista tutkimuksista sekä antavat linkkejä ajankohtaisiin artikkeleihin ja verkkosivuihin. Opetuksessa blogeja on käytetty esimerkiksi oppimispäiväkirjojen tapaan.


Weblogit Valtsikassa
, Helsingin yliopisto


Verkkoviestinnän tutkimuskurssi, Helsingin yliopisto


eOppimaisteri
, Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos

 

Sivun alkuun

eOsaajan taidot sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Oppimisaihio on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö ja tekninen toteutus Jaana Listenmaa 12.11.2004.