Hyödyllisiä linkkejä


Ohjeita ja suosituksia

Linkkihttp://www.456bereastreet.com/lab/developing_with_web_standards/fi
Web-julkaiseminen ja standardit - Suosituksia ja hyviä toimintatapoja. Tämä dokumentti selvittää kuinka ja miksi web-standardien avulla voidaan luoda web-sivusto tavalla, joka ei vain säästä aikaa ja rahaa vaan tarjoaa myös paremman käyttäjäkokemuksen vierailijalle. Lisäksi käsitellään muita metodeja, ohjeistuksia ja hyviä toimintatapoja, jotka auttavat tuottamaan esteettömiä, korkealaatuisia web-sivustoja.

Linkkihttp://eosaaja.hamk.fi/oppimisaihiot/tekniset_kompetenssit/aani/linkkeja/
Erilaisia linkkejä äänestä, sen käsittelystä.

Linkkihttp://www.internetix.fi/atk-tuki/opinnot/aani/
Yleisiä ohjeitä äänenkäsittelysta, opintojakson tavoitteena on oppia: ymmärtämään digitaalisen äänen perusteet, käsittelemään ääntä tietokoneella, tunnistaa erilaisia ääniohjelmia, linkittämään äänitiedostoja WWW-sivulle, tuntemaan eri äänitiedostoja ja niiden pakkausmenetelmiä.

Linkkihttp://www.w3c.org
The World Wide Web Consortium (W3C) develops interoperable technologies (specifications, guidelines, software, and tools) to lead the Web to its full potential. W3C is a forum for information, commerce, communication, and collective understanding.

Linkkihttp://www.devguru.com/home.asp
Quick References (ADO, ASP, CSS2, HTML, Javascript, JetSQL, VBScript, WML, WMLScript, WSH, XHTML, XML, DOM, XSLT )

Linkkihttp://www.w3.org/TR/CSS1.html
Cascading Style Sheets, level 1. This document is a W3C Recommendation. It has been reviewed by W3C (http://www.w3.org/) Members and general consensus that the specification is appropriate for use has been reached. It is a stable document and may be used as reference material or cited as a normative reference from another document. W3C promotes widespread deployment of this Recommendation.

Linkkihttp://gamma.nic.fi/~tapio1/Opetus/TaulukotBig.php
Miten CSS annetaan taulukkoelementeille. Taulukoita käytetään usein dokumenttien perusstruktuurin luomiseen, mihin ne eivät ole alun perin tarkoitettu. CSS toimii ylipäätänsä paremmin, jos taulukoita ei käytetä perusstruktuurin luomiseen. CSS:n kanssa on paljon helpompi luoda toimivia kehyksiin perustuvia ratkaisuja, jotka toimivat sangen hyvin vanhemmillakin (kuten esim. Netscape 2.x ja MS IE 3.02) selaimilla.

Linkkihttp://www.helsinki.fi/hum/renvall/html/kurssi2003.html
Yleisiä ohjeita www-sivujen tekemiseen, Jouni Pirttijärvi, Renvall-instituutti 2001-2004.

Linkkihttp://www.jkto.fi/tutor/dreamweaver/yleista.html
Yleistä asiaa www-sivujen tekemisestä, Dreamweaver:in ohjeita, tutornet.

Linkkihttp://www.ratol.fi/opensource/
Oppimateriaalit on tuotettu osittain ESR-rahoituksella Ohjelmoinnin etäopetuksen kehittämisprojektissa ja tietotekniikan insinöörien kouluttaminen Haapavedellä -projektissa. Voit käyttää niitä vapaasti hyödyksesi omassa opiskelussasi tai opetuksessasi.

Materiaalitarjonta:

Materiaalitarjonta

Opaita, julkaisuja ja raportteja

Linkkihttp://130.233.158.46/eopetus/opaskirja.pdf
VERKKO-OPETUKSEN UUDET MUODOT Johanna Leppävirta, eOpetus-hankkeen julkaisu Espoo 2001. Tämän kirjasen tavoitteena on tarjota ohjeita multimediateknologioita hyödyntävien opetusmateriaalien suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Linkkihttp://www.valt.helsinki.fi/optek/verkkoluento/verkkoluento.pdf
Miten teen verkkoluennon Anu Heikkilä – Raimo Parikka, Valtiotieteellinen tiedekunta ja Sosiaalipolitiikan laitos. Oppaan tarkoituksena on kertoa verkkoluentojen tuotantoprosessista ja antaa neuvoja, ohjeita ja vinkkejä itsenäiseen työskentelyyn.

Linkkihttp://www.minedu.fi/julkaisut/pdf/sisuraportti4.pdf
SISÄLTÖTUOTANTO - työryhmän väliraportti 4, julkaisupäivä 19.11.2001.

Linkki http://www.internetix.fi/opinnot/opintojaksot/3yhteiskunta/viestintakasvatus/viestinta.htm
Viestintä- vai mediakasvatusta? Sivusto sisältä seuraavat osiot: käsitteitä lyhyesti, medialukutaito on tekoja ja tulkintaa, opetusta mediasta, konteksti ratkaisee kompetenssin.

Sivun alkuun

Ilmaisia ohjelmia ja apuohjelmia

Linkkihttp://audacity.sourceforge.net/
Audacity on äänen digitointiin, käsittelyyn ja tallentamiseen tarkoitettu ohjelma. Siinä on monia hyviä ominaisuuksia.

LinkkiTopStyle-tyyliohjelma
TopStyle Lite 3.10 Ilmainen ja monipuolinen css-tyylieditori. Voit valita tyylimääreet suoraan ohjelman tarjoamilta listoilta haluamasi css-standardin mukaan.

Linkkihttp://www.mozilla.org/products/firefox/
Mozilla Firefox 1.0 on Mozillan palkittu, seuraavan sukupolven selain. Firefoxilla käytät Internetiä nopeammin, turvallisemmin ja tehokkaammin kuin millään muulla selaimella.

LinkkiWindows Media Encoder 9 Series
Windows Media Encoder 9 Series is a powerful tool for content producers who want to take advantage of the many innovations in Windows Media 9 Series including high-quality multichannel sound, high-definition video quality, new support for mixed-mode voice and music content, and more.

Linkkihttp://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download/default.asp
Download Center

Linkkihttp://www.adobe.com/products/acrobat/main.html
PDF-Reader –ohjelmaa käytetään pdf tiedostojen avaamiseen.

Linkkihttp://zipcentral.iscool.net/
Usein Internetistä ladattavat ohjelmat ja tiedostot ovat pakattuja ja niiden purkamiseen tarvitaan pakkausohjelmaa. On olemassa useita vaihtoehtoja, mutta täysin ilmainen vaihtoehto on esim. ZipCentral

Sivun alkuun

eOsaajan sivuille

 

ESR   Tampereen yliopistoHAMK

Dokumentti on toteutettu eOsaajan taidot —projektille.
Tekijät: sisältö Mirlinda Kosova-Alija, tekninen toteutus Mirlinda Kosova-Alija.